Handhaven Wet DBA? Dan eerst meer duidelijkheid nodig

Er moet van de Tweede Kamer eerst een redelijk en te handhaven alternatief voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) komen voordat de Belastingdienst weer gaat controleren op schijnzelfstandigheid. Hierop heeft demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geantwoord dat de Belastingdienst niet op 1 oktober a.s. zal beginnen met de afbouw van de handhaving.

15 juli 2021 | Door redactie

De Wet DBA heeft in 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie vervangen. Het is de bedoeling dat deze wet meer duidelijkheid schept over de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. Als opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met een door de Belastingdienst goedgekeurd contract, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen. De Wet DBA geeft echter veel uitvoeringsproblemen. De wet wordt daarom in de praktijk niet gehandhaafd, tenzij sprake is van misbruik van de regeling. Is er sprake van misbruik, dan kan de Belastingdienst correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen (met boetes) opleggen.

Handhaving loopt niet af

Het uitstel van de handhaving zou op 1 oktober worden afgebouwd maar de Tweede Kamer vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over de regels en heeft om verlenging van de handhaving verzocht. Vijlbrief heeft hierop gereageerd met aan te geven dat de niet-handhaving niet op 1 oktober afloopt. Het loopt tot minimaal oktober en dan gaat hij met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken naar de uitkomsten over de pilot met de webmodule.

Webmodule moet meer duidelijkheid geven

Het gaat bij deze webmodule om een online vragenlijst die helpt bij het kwalificeren van de arbeidsrelatie. Op 11 januari 2021 is hiervoor een pilot gestart. Met deze webmodule wil het kabinet dus voor de loonheffingen aan opdrachtgevers duidelijkheid – en waar mogelijk zekerheid – geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie met opdrachtnemers. Na de pilotfase, die loopt tot september, volgt er een evaluatie.
Het invullen van de webmodule kan leiden tot drie mogelijke uitkomsten over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en -nemer:

  1. Indicatie dienstbetrekking. Het vermoeden is dat de manier van werken een dienstbetrekking inhoudt.
  2. Geen dienstbetrekking. De opdrachtnemer mag het werk naar verwachting als zelfstandige verrichten.
  3. Geen oordeel mogelijk. Er bestaat twijfel over de aard van de arbeidsrelatie.

Toevoeging 23 juli 2021: De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat het huidige handhavingsbeleidit pas eindigt als het kabinet dit besluit. Dit zal naar verwachting pas gebeuren door een nieuw kabinet naar aanleiding van de resultaten van de Pilot Webmodule.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten