Handhaving Wet DBA opgeschort tot 2018

21 november 2016 | Door redactie

Het kabinet heeft besloten om tot 1 januari 2018 niet handhavend op te treden voor wat betreft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De implementatiefase van de Wet DBA is daarom verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018.

De Wet DBA (tool) – en daarmee ook de modelovereenkomst die op 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (tool) heeft vervangen – leidde in de praktijk nog steeds tot grote onzekerheid over de arbeidsrelaties die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar aangaan. De verlenging van implementatiefase heeft tot gevolg dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 terughoudend is bij het handhaven van deze nieuwe regels.

Zekerheid over de loonheffingen

In de Wet DBA is opgenomen dat opdrachtgever en opdrachtnemers de contracten die zij gebruiken, kunnen voorleggen aan de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de loonheffingen. De Belastingdienst beoordeelt dan of werken volgensde overeenkomst tot vrijwaring voor de loonheffingen voor de opdrachtgever leidt. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Als in de praktijk overduidelijk blijkt dat er geen sprake is van een dienstverband, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook zonder een modelovereenkomst werken.