Transitieplan introductie VAR

26 november 2015 | Door redactie

Onlangs is er een transitieplan gepubliceerd dat aangeeft hoe de nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten wordt ingevoerd. Dit stelsel vervangt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en geeft zekerheid over de arbeidsrelatie van zelfstandige opdrachtnemers.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft voor zijn transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties overlegd met verschillende werkgeversorganisaties en organisaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De uitkomst is een plan met drie fasen:

1  Tot 1 april 2016: voorbereidingsfase

De Belastingdienst gebruikt de huidige periode om modelovereenkomsten (tools) op te stellen en individuele overeenkomsten te beoordelen. Het eerdere streefaantal van 40 voorbeeldovereenkomsten heeft de fiscus losgelaten: er worden nu vooral algemene modelovereenkomsten ontwikkeld die breed inzetbaar zijn. Eind november wil de Belastingdienst daarnaast een overzicht geven van de bepalingen in de modelovereenkomsten die relevant zijn voor de fiscale behandeling van de arbeidsrelatie met een opdrachtgever. In de voorbereidingsfase kunnen zzp’ers nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen.

2  Van 1 april 2016 tot 1 januari 2017: implementatiefase

Per 1 april verstrekt de Belastingdienst geen VAR meer aan opdrachtnemers. Ook zorgen de bestaande VAR’s dan niet meer voor een vrijwaring voor de loonheffingen. Tijdens de wenperiode zal de Belastingdienst wel terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en werkgevers waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

3  Vanaf 1 januari 2017: nieuwe werkwijze

Met ingang van 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelcontracten zonder uitzonderingen. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst zorgt alleen voor zekerheid als uw onderneming en de opdrachtnemer ook echt volgens de overeenkomst werken. De Belastingdienst zal een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking, maar er geen loonheffingen worden afgedragen.