Vervanger VAR bij fictieve dienstbetrekking

Door de invoering van de voorbeeldovereenkomst die in plaats komt van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en Beschikking geen loonheffingen (BGL), zijn thuiswerkers en gelijkgestelden in principe in fictieve dienstbetrekking. Alleen als zij een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst tekenen waaruit blijkt dat er geen loonheffingen hoeven worden afgedragen, is dat niet het geval.

4 mei 2015 | Door redactie

In het bericht 'Voorbeeldovereenkomst in plaats van VAR en BGL' kon u al lezen dat staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief ontwikkeld heeft voor de VAR en BGL. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen ter goedkeuring of een goedgekeurde voorbeeldovereenkomst gebruiken en zo zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie.

Fiscus toetst niet alle fictieve dienstbetrekkingen

Bij thuiswerkers en gelijkgestelden is het voor de Belastingdienst niet altijd mogelijk om vooraf aan de overeenkomst te zien of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Bij de andere fictieve dienstbetrekkingen – zoals bepaalde topsporters, stagiairs en uitzendkrachten – kan dat wel. Daarom worden het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd aangepast. Als u een voorbeeldovereenkomst aan de Belastingdienst voorlegt, toetst die alleen of er sprake is van één van de andere fictieve dienstbetrekkingen of van een echte dienstbetrekking. Is dat allebei niet het geval, dan hoeven er geen loonheffingen afgedragen te worden en is er geen sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Zonder goedgekeurde overeenkomst wel loonheffingen berekenen

Voor alle opdrachtnemers – inclusief thuiswerkers en gelijkgestelden – die werken met een goedgekeurde overeenkomst geldt dat zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en dat de Belastingdienst bij hun opdrachtgever geen loonheffingen kan naheffen. Thuiswerkers en gelijkgestelden die géén door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst getekend hebben, zijn wel in fictieve dienstbetrekking. Hun werkgever moet loonheffingen berekenen en de werknemers zijn verzekerd voor werknemersverzekeringen. De enige manier om een fictieve dienstbetrekking te voorkomen, is dus het tekenen van een goedgekeurde (voorbeeld)overeenkomst.