Wet DBA nu wel in online Handboek Loonheffingen

20 juli 2016 | Door redactie

Hoewel de pdf-versie van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst niet up-to-date is wat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en modelovereenkomsten uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) betreft, is de online versie dat sinds kort wel. Daarin is de VAR namelijk nergens meer te vinden.

De Belastingdienst heeft de online versie van het Handboek Loonheffingen bijgewerkt. Hoewel in de meest recente pdf-versie van het Handboek Loonheffingen nog informatie over de VAR staat, is dat in de online versie niet meer het geval. Daar is die informatie vervangen door informatie over de Wet DBA. De nieuwe pdf-versie is op 1 oktober beschikbaar, inclusief geactualiseerd register van Rendement.

Wijzigingen op een rijtje

Na de publicatie van de juli-pdf van het Handboek Loonheffingen 2016, zijn de volgende  wijzigingen zijn online in het Handboek doorgevoerd:

  • In paragraaf 1.1.6. is de informatie over de VAR vervangen door informatie over de modelovereenkomsten (tool) uit de Wet DBA.
  • in paragraaf 5.15.1 zijn de links toegevoegd naar de nieuwe garantieverklaringen voor eigenrisicodragers voor de WGA per 1 januari 2017.
  • Aan paragraaf 16.8 is toegevoegd dat commissarissen sinds 1 mei 2016 niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn.