Wetsvoorstel BGL gaat niet helemaal van tafel

24 april 2015 | Door redactie

Door de nieuwe plannen om de VAR voor opdrachtnemers te vervangen, gaat het eerdere wetsvoorstel met dat doel niet helemaal van tafel. De doelstellingen van de BGL blijven in stand en het nieuwe alternatief wordt via een nota van wijziging in het wetsvoorstel BGL verwerkt.

Zoals u al in het bericht ‘Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR en BGL’ kon lezen, zijn de plannen om de oude Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een Beschikking geen loonheffingen (BGL) van de baan. De doelstellingen van het wetsvoorstel BGL blijven echter in stand.
Net als de BGL zorgt dit alternatief ervoor dat uw onderneming medeverantwoordelijk wordt voor de fiscale kwalificatie van een arbeidsrelatie. U heeft immers alle invloed op de inhoud van de overeenkomst tussen uw onderneming en de zelfstandige zonder personeel (zzp’er).

In één klap gevrijwaard voor de loonheffingen

De oplossing met goedgekeurde overeenkomsten vergroot bovendien – net als de BGL – de mogelijkheden van de Belastingdienst om in te grijpen. Na goedkeuring van de overeenkomst die uw onderneming voor alle zzp’ers gebruikt, hoeft de Belastingdienst alleen nog vast te stellen dat er in de praktijk ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. In dat geval is uw onderneming in één klap voor alle opdrachtnemers die volgens die overeenkomst werken, gevrijwaard van de plicht tot het afdragen van loonheffingen.
Is de werkwijze in de praktijk anders dan in de goedgekeurde overeenkomst is afgesproken, dan komt de vrijwaring te vervallen en kan de fiscus – als er toch een (fictieve) dienstbetrekking blijkt te bestaan – een correctieverplichting of naheffingsaanslag loonheffingen aan uw onderneming opleggen. De belasting/premie volksverzekeringen kan de fiscus bij de opdrachtnemer innen, aangezien zijn inkomen dan als loon wordt aangemerkt. Momenteel kan de Belastingdienst in zo’n situatie alleen de VAR van de opdrachtnemer herzien en dan hem een correctie voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opleggen.

Nieuw voorstel verwerkt in wetsvoorstel BGL

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het nieuwe voorstel via een nota van wijziging verwerkt in het wetsvoorstel BGL. Dat moet nu voor advies naar de Raad van State. Het voorstel is ook al voorgelegd aan Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) om de administratieve lasten van het alternatief te laten beoordelen.