Valt uw instelling onder de WNT?

Stappenplan

PDF 243.71 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Wilt u weten of uw instelling valt onder de WNT, doorloop dan de stappen van deze tool.