Deelname pensioenregeling op de loonstrook

10 juni 2024 | Door redactie

Door een aanpassing in de Wet toekomst pensioenen hoeft de werkgever straks op de loonstrook alleen te vermelden of een werknemer wel of niet deelneemt aan de pensioenregeling en niet of er ouderdomspensioen is opgebouwd. Dit staat in een conceptwetsvoorstel op internetconsultatie.nl.

Toen de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (WTP) behandelde, deed het kabinet een aantal toezeggingen. Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft onlangs een voorstel voor de Wet toezeggingen pensioenonderwerpen ter internetconsultatie gepubliceerd, dat uitvoering geeft aan die toezeggingen. Een van de aanpassingen gaat over het vermelden van het pensioen op de loonstrook. 

Eerdere wetsartikel was te moeilijk uitvoerbaar

In de WTP is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook moeten aangeven of er in het betreffende tijdvak wel of geen ouderdomspensioen is opgebouwd. Eerder werd al duidelijk dat de regel te moeilijk uitvoerbaar is. In de salarisadministratie is niet altijd zichtbaar wanneer een werknemer ouderdomspensioen opbouwt. Denk aan de situatie dat er wel een pensioenregeling aanwezig is, maar de werknemer bij een pensioengevend salaris dat lager is dan de franchise toch geen ouderdomspensioen opbouwt. Ook als de werkgever de volledige premie betaalt voor een pensioenregeling is het in de salarisadministratie vaak niet direct zichtbaar welke werknemer ouderdomspensioen opbouwt. Dit kan leiden tot onnodig alarmerende meldingen, of onterechte geruststellingen. Om dit te voorkomen stelt de minister nu voor om het artikel te wijzigen, zodat een werkgever op de loonstrook moet melden of er wel of geen deelname aan de pensioenregeling in de zin van de Pensioenwet is. 

Toezeggingen WTP aan de Eerste Kamer in conceptwetsvoorstel

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is ook toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren (net zoals dat ook is gebeurd met het partnerbegrip). Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor zowel gesloten pensioenfondsen als verzekeraars. 

De einddatum van de internetconsulatie is 27 juli 2024.