Minister Schouten: pensioentransitie gaat voortvarend

24 juni 2024 | Door redactie

Volgens demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zijn de sociale partners en pensioenuitvoerders voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Om de transitie op tijd af te ronden, is het wel belangrijk dat alle partijen zich blijven inspannen.

In de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen geeft demissionair minister Schouten een stand van zaken rondom de pensioentransitie. Die transitie bestaat uit verschillende stappen met bijbehorende mijlpalen (infographic). Zo hebben sociale partners tot 1 januari 2025 de tijd om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken over de gewijzigde pensioenregeling en de overgang daarnaartoe. Dit moeten ze vastleggen in het transitieplan. In de rapportage is te lezen dat al bij zeker 31 pensioenfondsen een transitieplan is opgesteld. Deze pensioenfondsen zijn goed voor bijna 13 miljoen pensioenaanspraken (van de totaal circa 19 miljoen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen). Een voortvarende start, aldus de minister. 

Wet verlenging pensioentransitie: transitiedatum naar 1 januari 2028

Pensioenfondsen hebben tot 1 juli 2025 de tijd om een implementatie- en communicatieplan in te dienen bij de toezichthouders. Vervolgens hebben pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties, volgens de Wet toekomst pensioenen, tot 1 januari 2027 om deze plannen te implementeren. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de WTP heeft de minister echter toegezegd om die datum te verlengen naar 1 januari 2028. Het voorstel voor de Wet verlenging pensioentransitie waarin dit wordt geregeld is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. 

In de toekomst wordt aanpassen belangrijke data eenvoudiger

De transitieperiode en de uiterlijke data waarop de verschillende fases afgerond moeten zijn, zijn data die nu in de wet zijn opgenomen. Maar met een wijziging die staat in de Wet verlenging pensioentransitie worden de data overgeheveld naar een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Daardoor kan de regering snel ingrijpen als de pensioentransitie onverhoopt nog langer verlengd zou moeten worden. Vooralsnog blijft die extra tijd beperkt tot een jaar. Op 1 januari 2028 moet de pensioentransitie dus afgerond zijn.