Wet toekomst pensioenen

In juni 2019 sloten het kabinet en de sociale partners na eindeloze onderhandelingen een pensioenakkoord. Aan de uitwerking daarvan wordt sindsdien gewerkt. De afspraken over de AOW-leeftijd – uitgewerkt in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – zijn per 1 januari 2020 van kracht geworden. Ook de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, is inmiddels grotendeels een feit. Alleen de regeling om een pensioenbedrag ineens op te nemen, gaat pas in 2025 in. 

Inmiddels is ook de Wet toekomst pensioenen afgehamerd en van kracht geworden. Daarmee is de geleidelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel per 1 juli 2023 gestart. Op 1 januari 2028 – een jaar later dan oorspronkelijk gepland – moet de aanpassing van alle pensioenregelingen naar premieregelingen zijn afgerond.

Nieuws

Melding over pensioen hoeft nog niet op loonstrook

30-04-2024

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook informatie moeten geven over het pensioen. Dit onderdeel va...

Keuze bedrijfstakpensioenfonds niet te licht opnemen

01-12-2023

De kernactiviteit van een organisatie bepaalt bij welk bedrijfstakpensioenfonds de werkgever zich moet aansluiten. Als de activiteiten van e...

Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025

10-11-2023

De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer di...

Oproep: vermeld pensioenopbouw in vacature

26-10-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen werkgevers op om in hun vacatureteksten te vermelden of de sollicitant op een pensioenregeling kan rekenen a...