Wetgeving bij ziekte en re-integratie

Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering poortwachter te volgen, zorgt u ervoor dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk in uw organisatie terugkeert.

Beroepscompetenties

Kennis van het poortwachterstraject, uw rol (en die van andere partijen) bij re-integratie en wat u wel en niet mag doen tijdens langdurig ziekteverzuim van een werknemer.

Resultaat

Aan het einde van de e-learningcursus bent u op de hoogte van de inhoud van de Wet verbetering poortwachter en weet u hoe een re-integratietraject precies verloopt. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt