Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in de papieren

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever tekort als het gaat om goede verzuim- en re-integratiebegeleiding, zo oordeelt de politiebond ACP.

9 januari 2018 | Door redactie

Uit een uitzending van het programma Een Vandaag blijkt dat het aantal loonsancties voor de Nationale Politie sinds 2013 is verdubbeld. Dat betekent dat de politie elk jaar tot € 4 miljoen boete moet betalen aan UWV. In 2013 werden 63 loonsancties opgelegd, in 2016 was dat gestegen tot 165 en in 2017 lag het aantal op 103. De voorzitter van de politiebond ACP beschuldigt de werkgever van nalatigheid bij de begeleiding van werknemers tijdens ziekteverzuim (tool) en bij de re-integratie.

Loonsanctie bij onvoldoende inspanning re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter (tool) is geregeld dat werkgevers en werknemers bij ziekteverzuim samenwerken aan een vlotte terugkeer naar de werkvloer. De wet is ontworpen om de verantwoordelijkheid voor de re-integratie neer te leggen bij de werkgever en werknemer met het idee dat zij het meest gebaat zijn bij hervatting van de werkzaamheden. Als werkgevers zich onvoldoende inspannen voor de re-integratie (tool) van arbeidsongeschikte werknemers, kunnen zij een loonsanctie opgelegd krijgen.

Deskundigenoordeel UVW bij vastlopen re-integratie

Ook werknemers zijn verplicht om aan de re-integratie mee te werken. Ook als dat betekent dat zij tijdelijk andere passende arbeid binnen de organisatie moeten verrichten. Lukt het niet om binnen een jaar het werk in de eigen organisatie te hervatten, dan moet naar mogelijkheden elders worden gezocht: re-integratie tweede spoor (tool). Loopt de re-integratie vast, bijvoorbeeld door een verschil van inzicht, dan kan een deskundigenoordeel uitkomst bieden. Zowel de werkgever als de werknemer kan UWV om een deskundigenoordeel vragen. 

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten