Re-integratie tweede spoor: wat zijn de risico's voor de inlener?

7 september 2021

We hebben het verzoek gekregen om - in het kader van re-integratie tweede spoor - een werknemer in te lenen, die niet bij zijn eigen werkgever kan re-integreren. Dat willen we best doen, maar wat zijn de risico’s als de werknemer meer arbeidsongeschikt wordt?

Bij detachering voor re-integratie werkt de gedetacheerde onder de arbeidsvoorwaarden van zijn werkgever (de uitlener). De uitlener blijft verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie. Pas na afloop van het tweede ziektejaar is de uitlener niet langer verplicht om het loon door te betalen. De risico’s van uitval zijn voor u als inlener dus beperkt, al moet u mogelijk wel een vervanger regelen.

No-riskpolis

Als de werknemer na de detachering bij u in dienst treedt, wordt u de werkgever. Bij ziekte geldt dan mogelijk een no-riskpolis. Dit is een regeling voor werkgevers die een werknemer met een (structurele) ziekte of handicap in dienst nemen.

De no-riskpolis geldt voor werknemers met recht op een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering en die voorafgaand aan het dienstverband een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ook voor werknemers van wie de WIA-aanvraag is afgewezen omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en binnen vijf jaar na afloop van de wachttijd in dienst treden bij een werkgever, kan de no-riskpolis gelden. De regeling houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering kan krijgen als de werknemer ziek wordt (de uitkering is 70% tot 100% van het dagloon);
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen als de werknemer in de WGA komt.

Gebruikelijke re-integratieplichten en -kosten

Wel houdt u de gebruikelijke re-integratieplichten en -kosten, en moet u de uitkering aanvullen als deze het loon niet volledig dekt. Let op dat u het dienstverband pas na de periode van 104 weken van ziekte (bij de vorige werkgever) start. Anders geldt de no-riskpolis niet. Binnen zes weken na de eerste, nieuwe ziektedag vraagt u de ZW-uitkering aan bij UWV. UWV betaalt de uitkering uit aan u en u betaalt het loon door.

Geldt de no-riskpolis onverhoopt niet, dan zijn de risico’s natuurlijk groter. U betaalt dan alle gebruikelijke ziektekosten.