Wat is een probleemanalyse en wat moet er in staan?

5 november 2021

We hebben een werknemer die inmiddels vijf weken arbeidsongeschikt is. Nu lezen we dat we een probleemanalyse moeten laten maken door de bedrijfsarts, als de werknemer na zes weken nog steeds arbeidsongeschikt is. Klopt dat? En, wat is een probleemanalyse eigenlijk?

Volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter moet u uiterlijk in de zesde week van het ziekteverzuim de werknemer naar de bedrijfsarts sturen. Dit mag ook eerder. Zeker als u al eerder ziet aankomen dat de werknemer langer dan zes weken ziek zal blijven, is het verstandig zo snel mogelijk met het re-integratietraject te beginnen. De bedrijfsarts kan daarvoor in de probleemanalyse duidelijke handvatten geven.

Wat is een probleemanalyse?

Als de bedrijfsarts de werknemer heeft gesproken over de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid, stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. In de probleemanalyse komt te staan welke beperkingen de werknemer heeft en wat dit betekent voor zijn mogelijkheden om te werken. Ook geeft de bedrijfsarts in de probleemanalyse advies over het plan van aanpak dat u uiterlijk de achtste week, samen met de werknemer, moet opstellen.

In de probleemanalyse staat dus niet welke medische klachten de werknemer heeft, maar welke activiteiten hij wel of niet mag uitvoeren, voor hoeveel uur en vanaf wanneer.

Wat is een bijstelling probleemanalyse?

Gaandeweg de tijd kan de medische situatie van de werknemer veranderen. Als die wijziging gevolgen heeft voor de re-integratie van de werknemer zal de bedrijfsarts de probleemanalyse bijstellen. Hij maakt dan een Bijstelling probleemanalyse.