Wat is een re-integratiedossier en wat moet erin staan?

5 november 2021

We hebben een arbeidsongeschikte medewerker in dienst. Het lijkt erop dat hij wat langer ziek zal blijven. Nu willen we de regels van de Wet verbetering poortwachter nauwgezet volgen. We willen immers niet het risico op een loonsanctie lopen. We zien in de regels dat we een re-integratiedossier moeten aanleggen. Wat is een re-integratiedossier precies? En is dat hetzelfde als een re-integratieverslag?

In een re-integratiedossier moet alle activiteiten en stappen die u heeft genomen in het kader van de re-integratie staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gespreksverslagen van de re-integratiegesprekken met de werknemer;
  • alle communicatie over de re-integratie;
  • probleemanalyse door de bedrijfsarts (week 6) en eventuele bijstellingen hierop;
  • terugkoppelingen van de spreekuren van de bedrijfsarts;
  • plan van aanpak (week 8);
  • verslagen van de bedrijfsarts;
  • eerstejaarsevaluatie (week 52);
  • eindevaluatie (week 91); en,
  • interventies die zijn ingezet (bijvoorbeeld een behandeling via de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige of een re-integratiebureau),

Hoe eerder u start met het aanleggen van een re-integratiedossier, hoe beter. Maar u bent verplicht er minimaal in de zesde week van de re-integratie mee te starten. Het re-integratiedossier is erg belangrijk want hiermee kunt u aantonen dat u aan alle re-integratieverplichtingen heeft voldoen. Een re-integratiedossier wordt ook wel een verzuimdossier genoemd.

Verschil re-integratiedossier en re-integratieverslag

Een re-integratiedossier en een re-integratieverslag zijn twee verschillende dingen. Het re-integratieverslag (V&A) komt aan de orde als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Vlak voordat hij een WIA-uitkering aanvraagt, moet hij het re-integratieverslag van u ontvangen, uiterlijk in week 91. Uiterlijk in de 93e week moet de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Bij de aanvraag moet hij het re-integratieverslag meesturen.