Wat is re-integratie eerste en tweede spoor?

15 oktober 2021

We hebben een werknemer die arbeidsongeschikt is. Het ziet er naar uit dat hij zijn eigen werk niet meer kan doen. Nu horen we dat we dat re-integratie tweede spoor in moeten zetten. Wat is dat: re-integratie tweede spoor? En wat is dan het eerste spoor?

Als werkgever bent u verplicht u in te spannen om een werknemer te re-integreren (verdiepingsartikel) in zijn eigen werk. Als dat niet lukt, kunt u hem passende arbeid aanbieden binnen uw eigen organisatie. Als dat ook niet mogelijk is, bent u verplicht om te proberen de werknemer bij een andere werkgever aan het werk te helpen.

Re-integratie eerste spoor

Er is sprake van re-integratie eerste spoor als een arbeidsongeschikte werknemer kan re-integreren binnen uw eigen organisatie. In eerste instantie moet gekeken worden of hij kan re-integreren in zijn eigen werk. Als dat - vanwege zijn medische beperkingen - niet mogelijk is, moet u proberen de werknemer te laten re-integreren in passend werk, binnen uw eigen organisatie. Beide situaties vallen onder re-integratie eerste spoor. 

Re-integratie tweede spoor

Als het niet mogelijk is om de werknemer in het eigen werk of in passend werk te laten re-integreren, bent u verplicht zich in te spannen om de werknemer buiten uw organisatie aan werk te helpen, bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie tweede spoor. Een tweede spoortraject wordt op zijn vroegst na de achtse week ingezet en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid. Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter vindt u in de toolbox Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter.