Welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?

8 november 2021

In de Wet verbetering poortwachter staat dat we uiterlijk in week acht van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer een casemanager aan moeten wijzen. Voordat we dat doen, willen we graag weten welke taken een casemanager heeft. Dan kunnen we de meest geschikte persoon daarvoor aanwijzen. Vandaar onze vraag: welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?

De Wet verbetering poortwachter (WVP) verplicht werkgevers om een casemanager toe te wijzen aan een werknemer, uiterlijk als die acht weken ziek is. De casemanager bewaakt het tijdpad voor re-integratie en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Hij begeleidt een zieke werknemer tijdens zijn re-integratie en zorgt dat de stappen uit de Wet verbetering poortwachter correct worden uitgevoerd. 

Interne casemanager

Vaak wordt deze taak uitgevoerd door de direct leidinggevende. Hij kent de werknemer en het werk dat hij doet waarschijnlijk het beste. Maar het kan de re-integratie belemmeren als de werknemer elke zes weken een gesprek moet hebben met iemand die hij niet mag. Dus als de leidinggevende en de werknemer elkaar niet liggen, kan het beter zijn een andere casemanager te kiezen.

Als u het casemanegement intern wilt houden, ligt een arboprofessional of HR-functionaris voor de hand. U kunt ook zoeken naar een andere leidinggevende die ervaring heeft met een zieke medewerker re-integreren. 

Externe casemanager

Veel arbodiensten kunnen ook een casemanager leveren. Zo’n casemanager heeft waarschijnlijk veel ervaring met re-integratietrajecten, dus dat is gunstig. Bovendien staat hij boven de partijen, dus bij een conflict kan hij werkgever en werknemer misschien gemakkelijker tot elkaar brengen.

Kijk na in het contract met uw arbodienst of een casemanager tot de mogelijke diensten behoort, anders moet u er waarschijnlijk extra voor betalen. Maar een interne casemanager is er ook uren aan kwijt, dus dat moet u meewegen bij uw beslissing. 

MKB-verzuim-ontzorgverzekering

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering (tool) is bedoeld om met name kleine werkgevers te ontlasten. De verzekering dekt het financiële risico van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt werkgevers bij hun re-integratieverplichtingen. Deze ontzorging gebeurt via een casemanager van de verzekeraar.

De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie niet voor rekening van de werkgever komt als hij de adviezen van de verzekeraar heeft opgevolgd.