Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

Nieuws

Verzuimprotocol en verzuimbeleid: wat is het verschil?

16-08-2023

Een verzuimprotocol beschrijft afspraken tussen werkgever een werknemers over de omgang met ziekmeldingen. In het verzuimbeleid staat wat de...

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

16-08-2023

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaa...

Onderzoek inzet arbeidsdeskundige bij letselschade

21-03-2023

De inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval kan een grote rol spelen om sneller inzicht te verkrijgen...

Werknemer en werkgever moeten visie geven op re-integratie

29-12-2022

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers vanaf 1 juli 2023 hun visie op de re-integratie vastleggen bij het opstellen van het geza...