Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter (WVP) in. Deze wet is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer. Daarbij hebben zowel werknemers als werkgevers bepaalde plichten.

Op basis van de WVP is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering, de periodieke evaluatie en de eventuele bijstelling van het plan van aanpak dat samen met de werknemer is opgesteld. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier van de werknemer. De zieke werknemer heeft op basis van de WVP ook een re-integratieplicht. Hij moet namelijk meewerken aan de maatregelen en voorschriften die zijn werkgever treft voor zijn re-integratie. Wie niet voldoet aan zijn re-integratieplicht, kan een sanctie verwachten.

Uitgelicht

Negeren Wet verbetering poortwachter loopt in...

Bij de Nationale Politie is het bedrag dat door UWV aan loonsancties is opgelegd sinds 2013 verdubbeld. De politie schiet als werkgever...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 09-01-2018

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 21-08-2018

Tijdpad Wet verbetering poortwachter

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker het wordt om hem te laten terugkeren....

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter

Als het een werknemer na één jaar ziekte nog niet is gelukt om weer volledig aan de slag te gaan, gaat u het plan van aanpak evalueren. Daarvoor...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 07-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie 5 minuten | 29-07-2019

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamh...

E-learning

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
Videocollege
13 minuten
02-10-2017

Vraag en antwoord

Kan de werkgever eerder maatregelen nemen als een werknemer zich opnieuw ziekmeldt?
Als zieke werknemers 100% hersteld zijn en minimaal weer 4 weken hun gewone werkzaamheden volledig hebben verricht, gaat er bij uitval een nieuwe loondoorbetalingsperiode van 104 weken lopen. Dat betekent ook dat voor de werknemer en voor de werkgever alle verplichtingen uit de Wet verbetering... Lees het hele antwoord