Nadere invulling WWZ per 1 juli 2015 bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier besluiten gepubliceerd die een aantal details regelen van het deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) dat per 1 juli 2015 van kracht wordt.

15 mei 2015 | Door redactie

De zogenoemde lagere regelgeving waarin de bepalingen uit de WWZ concreter zijn uitgewerkt, bestaat uit de volgende documenten:

Wet aanpak schijnconstructies bevat ook nog nadere invulling

Ondanks de gepubliceerde besluiten is het overgangsrecht rondom de transitievergoeding nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het overgangsrecht dat bepaalt of contractonderbrekingen van drie maanden of langer uit het verleden mee zullen tellen bij de berekening van de transitievergoeding, is namelijk verwerkt in het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). De Eerste Kamer moet de WAS nog behandelen. Waarschijnlijk gebeurt dit eind mei.