Verlenging dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief

MS Word 53.61 kb

publicatiedatum 03-09-2019

Download deze tool
Sinds 1 januari 2015 is de aanzegtermijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze aanzegtermijn houdt in dat de werkgever de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer minimaal een maand voordat zijn arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en in geval van voortzetting, over de dan geldende arbeidsvoorwaarden. Deze interactieve maatwerkbrief kunt u gebruiken om de werknemer hierover te informeren.