Herbeoordelingen UWV tijdelijk eenvoudiger of opgeschort

8 maart 2023 | Door redactie

Voor zieke werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan de werkgever een herkeuring aanvragen. UWV kampt echter met achterstanden en heeft maatregelen genomen om deze in te lopen. Zo zijn de sociaal-medische beoordelingen tijdelijk vereenvoudigd of opgeschort.

Ontvangen (oud-)werknemers een uitkering op grond van de Ziektewet of WIA, dan doet de werkgever er goed aan om deze werknemers van tijd tot tijd te laten herbeoordelen door UWV. Als bij een herkeuring blijkt dat een arbeidsongeschikte het werk weer geheel of gedeeltelijk kan oppakken, scheelt dat de werkgever in de premielasten. Grote werkgevers en eigenrisicodragers kunnen direct besparen. Zij betalen namelijk een individuele premie aan UWV of een particuliere verzekeraar of bekostigen zelf de uitkering van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-)medewerker. Kleine werkgevers betalen een sectorpremie en profiteren indirect. Helaas kampt UWV met achterstanden en dat heeft tot gevolg dat herbeoordelingen lang op zich laten wachten of helemaal niet plaatsvinden.

Achterstand herkeuringen hardnekkig

Hoewel verschillende partijen de afgelopen jaren pleitten voor invoering van een verplichte jaarlijkse herkeuring van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, is dat voorlopig een onhaalbare zaak. UWV heeft zulke grote achterstanden, dat het naar verwachting een paar jaar kan duren voordat deze opgelost zijn. Om een inhaalslag te kunnen maken, heeft UWV een aantal maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is dat 60-plussers in principe alleen nog door een arbeidsdeskundige (en niet ook nog door een verzekeringsarts) worden beoordeeld voor de toekenning van een WIA-uitkering (tool). Dit is een tijdelijke maatregel die in ieder geval tot en met december 2023 van kracht zal zijn. De werkgever en werknemer moeten wel instemmen met deze vereenvoudigde beoordeling. Is dat niet het geval, dan moet een verzekeringsarts een beoordeling doen.

Herbeoordeling IVA tijdelijk niet verplicht

Een andere maatregel is dat UWV vijf jaar lang niet meer verplicht is een herbeoordeling uit te voeren als volledig arbeidsongeschikten met een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) of een Wajong-uitkering, erin slagen om betaald werk te vinden. Maar is er een andere aanleiding voor een herbeoordeling, bijvoorbeeld omdat de werkgever of werknemer daarom vraagt, dan kan UWV nog wel onderzoek doen om te kijken of er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van werknemers uit deze groepen. De werkgever kan een herbeoordeling door UWV aanvragen via het formulier herbeoordeling WIA. Voor de medische informatie bij de aanvraag moet de werkgever de bedrijfsarts of de verzekeringsarts inschakelen.

Meer informatie over eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet vindt u in de toolbox Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in zes stappen.