Instroom in WIA moet flink omlaag

27 september 2016 | Door redactie

Als sociale partners niet snel de maatregelen concreet maken die het beroep op de WIA moeten verminderen, zal de tegemoetkoming arbeidsongeschikten omlaag gaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwde hiervoor in een Kamerbrief.

In het Sociaal Akkoord dat de sociale partners in 2013 overeenkwamen, was afgesproken dat zij maatregelen zouden nemen die de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) moest beperken. Het gaat hier vooral om de instroom van de zogenoemde vangnetters en werknemers die in de WGA terechtkomen en tussen de 80 en 100% (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. Deze beperking van de instroom zou in 2017 € 5 miljoen en op langere termijn € 150 miljoen moeten opleveren.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten omlaag

Minister Asscher waarschuwt de sociale partners dat de tegemoetkoming arbeidsongeschikten omlaag gaat als zij in december nog geen maatregelen hebben opgesteld die de besparing van € 5 miljoen realiseren. De tegemoetkoming zou in 2017 dan € 175,63 netto per jaar worden. Op dit moment is de tegemoetkoming arbeidsongeschikten nog € 212,06 netto per jaar.