UWV: beoordelingsachterstanden WIA in 2022 toegenomen

21 april 2023 | Door redactie

Het lukt UWV vooralsnog niet om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Inmiddels wachten zo’n 17.000 mensen te lang op een WIA-beoordeling. Dat en meer blijkt uit het ‘UWV Jaarverslag 2022’.

In het jaarverslag (pdf) blikt UWV terug op 2022. In 2022 heeft de uitkeringsinstantie de persoonlijke dienstverlening aan werkgevers, werknemers en cliënten sterk uitgebreid en verbeterd. Zo heeft UWV afgelopen jaar voor werkgevers onder meer de formulieren voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen gewijzigd en veelgestelde vragen beantwoord over het in 2022 geïntroduceerde betaald ouderschapsverlof.

Beperkt effect vereenvoudigde WIA-keuring 60-plussers

UWV is er niet in geslaagd om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen te verminderen. Door een tekort aan verzekeringsartsen wachten ruim 17.000 mensen te lang op een WIA-beoordeling, 5.000 meer dan eind 2021. Maatregelen als de vereenvoudigde WIA-keuring van 60-plussers hebben de achterstanden in de laatste maanden van 2022 wel gestabiliseerd. UWV is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over aanvullende maatregelen om de wachttijden terug te dringen. Ook is UWV een proef gestart om verzekeringsartsen efficiënter in te zetten door ze beter te ondersteunen. Verminderen de achterstanden niet, dan kan de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers – één van de plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt – op de tocht komen te staan.

Aantal WW-uitkeringen was niet eerder zo laag

Door onder meer de arbeidsmarktkrapte was het aantal WW-uitkeringen (bijna 150.000) nog nooit zo laag als in 2022. Toch is het aantal verstrekte uitkeringen door UWV afgelopen jaar per saldo gestegen. Zo is het aantal Ziektewet- en WAZO-uitkeringen toegenomen tot bijna 157.000. De stijging van de ZW-uitkeringen is onder meer te verklaren door het hoge ziekteverzuim als gevolg (van naschokken) van corona. De arbeidsmarktkrapte en het hoge ziekteverzuim versterken elkaar, wat zorgt voor een vicieuze cirkel. Onderbezetting en ziekteverzuim verhogen de werkdruk, waardoor werknemers eerder uitvallen. Dit verhoogt weer de werkdruk bij andere werknemers en vergroot zo ook hun kans op uitval. De toename van het aantal WAZO-uitkeringen is deels te verklaren door de invoering van het betaald ouderschapsverlof, waarvan werknemers gretig gebruikmaakten.