Voorlopig geen eigenrisicodragerschap voor IVA

22 september 2016 | Door redactie

Werkgevers kunnen er ook in de toekomst niet voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee delen: de Regeling inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Op dit moment wordt de IVA collectief gefinancierd en betalen werkgevers hiervoor de uniforme basispremie WAO/WGA/IVA. De minister heeft naar aanleiding van een motie onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van het onderbrengen van de IVA in het hybride stelsel van de WGA. Werkgevers zouden er dan voor kunnen kiezen om voor het IVA-risico eigenrisicodrager te worden en de publieke premie zou gedifferentieerd worden.

Werkgevers zijn niet enthousiast

De conclusie van het onderzoek is dat werkgevers niet zitten te wachten op een hybride financiering van IVA, omdat zij daarbij verantwoordelijk zouden worden voor risico’s die ze moeilijk kunnen beïnvloeden. Dat is het geval omdat de IVA alleen bedoeld is voor werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn en bij wie er dus geen herstel te verwachten is. Ook UWV, het Verbond van Verzekeraars, een aantal WGA-verzekeraars, tussenpersonen en De Nederlandsche Bank zijn bij het onderzoek van minister Asscher betrokken. Zij zijn – net als de werkgevers – geen voorstander van het toevoegen van de IVA aan de hybride WGA-markt.

Financiële prikkel voor werkgevers in IVA niet logisch

Het is niet logisch om een financiële prikkel voor werkgevers in te voeren in de vorm van een gedifferentieerde premie. Bij de WGA is het wel logisch om de werkgever te blijven te betrekken bij de re-integratie van de werknemer en zijn uitkering. Herstel is dan immers (nog) niet uitgesloten.
Minister Asscher geeft in zijn brief aan dat de partijen waarmee hij gesproken heeft, vooral rust willen op de WGA-markt. Ze zijn nog druk bezig met de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex en het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA. Bovendien leidt de huidige financiering van de IVA niet tot problemen.