Loon betalen als UWV niet op tijd beslist op WIA-aanvraag?

28 december 2021

Onze zieke werknemer heeft op tijd de WIA-aanvraag gedaan. UWV voorziet vertraging in de beslissing op deze aanvraag. Moeten wij nu het loon blijven doorbetalen?  

UWV kampt al twee jaar lang met achterstanden in de WIA-beoordelingen en de coronacrisis heeft de situatie er niet beter op gemaakt. Als inderdaad op tijd de WIA-aanvraag is ingediend en er is geen sprake van een loonsanctie, dan hoeft uw werkgever geen loon meer te betalen. Die verplichting stopt na 104 weken ziekte; dit wordt de ‘einde wachttijd’ genoemd (afgekort tot EWT).

Stel UWV in gebreke

Een WIA-aanvraag is op tijd ingediend 11 weken voor aanvang van de datum EWT. UWV moet in principe binnen een redelijke termijn (binnen acht weken wordt geacht redelijk te zijn) op de aanvraag reageren.

Als UWV geen verlenging heeft aangekondigd bij de werknemer, kan de werknemer UWV in gebreke stellen. Als de werknemer dat lastig vindt, zou u dat ook kunnen doen, maar dan moet de werknemer u daarvoor wel machtigen. Op de website van UWV kunt u hiervoor de formulieren downloaden.

Vraag een voorschot op de WIA-uitkering aan

Ondertussen zit de werknemer wel zonder inkomen. Wijs hem er dan op dat hij een voorschot kan aanvragen op zijn WIA-uitkering. Normaal gesproken moet hij dit terugbetalen als de uitkering wordt geweigerd of als de toekenning voor een lager bedrag is dan het ontvangen voorschot.

Maar UWV heeft laten weten tot eind 2022 niet terug te vorderen als het voorschot een gevolg is van te late beoordeling. Dit geldt voor mensen die op of na 1 januari 2020 een WIA-voorschot ontvingen en voor mensen die op 1 januari 2020 een lopend voorschot hadden.

U bent niet verplicht het loon door te betalen aan de werknemer als UWV te laat betaalt.