Wanneer vervroegde WIA (IVA) voor zieke werknemer?

18 oktober 2021

Eén van onze werknemers is ernstig ziek. We verwachten dat hij niet meer in staat zal zijn om het werk te hervatten. Wat betekent dit voor de re-integratieverplichtingen? En is het voor deze werknemer mogelijk om eerder een WIA-uitkering aan te vragen?

Soms blijkt na een korte periode al dat een werknemer te ziek of arbeidsongeschikt is om ooit zijn werk nog te hervatten. Het zou dan frustrerend zijn om dan toch nog twee jaar lang aan de re-integratie te moeten werken. De werknemer heeft daarom de mogelijkheid om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen. 

IVA-uitkering

Er zijn twee soorten WIA-regelingen: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Bij een vervroegde WIA-uitkering gaat het altijd om de IVA, aangezien deze regeling bedoeld is voor werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. UWV beschouwt een werknemer volledig arbeidsongeschikt als hij door zijn ziekte nog hooguit 20% van zijn oude loon kan verdienen.

Voordelig

Het is voor uw organisatie voordelig als een werknemer vervroegd een IVA-uitkering krijgt toegewezen. U blijft een loondoorbetalingsverplichting houden van twee jaar, maar u mag hier de IVA-uitkering die de werknemer ontvangt van aftrekken.

Aangezien de IVA-uitkering 75% van het laatstverdiende loon bedraagt, scheelt dit behoorlijk in de loonkosten. Een ander voordeel van de IVA-uitkering is dat u niet te maken krijgt met een hogere premie voor de Werkhervattingskas.

Re-integratieverplichtingen

Op het moment dat de werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend, vervallen uw re-integratieverplichtingen. Het is dan immers duidelijk dat UWV re-integratie niet meer als een optie beschouwt. Maar let op, de werknemer blijft wel bij uw organisatie in dienst! Het opzegverbod bij ziekte is namelijk wel gewoon twee jaar van toepassing.

Dit betekent dat u pas na twee jaar een ontslagvergunning voor de werknemer kunt aanvragen bij UWV. U moet de werknemer op dat moment ook een transitievergoeding meegeven. 

Aanvraagmoment

De werknemer kan de vervroegde IVA-uitkering aanvragen bij UWV na minimaal drie weken arbeidsongeschiktheid. Toch is het verstandig om dit niet te vroeg te doen, omdat de werknemer maar één keer een vervroegde IVA-uitkering kan aanvragen. Wijst UWV de aanvraag af, dan moet de werknemer dus gewoon het hele re-integratietraject doorlopen.  Overigens moet u ook weer niet te lang wachten. De werknemer kan de aanvraag voor een vervroegde IVA-uitkering namelijk uiterlijk in de 68e ziekteweek indienen.

Vraag hiervoor dus om advies bij uw bedrijfsarts. Is de prognose over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer nog wat onzeker, dan is het beter om nog even te wachten met de aanvraag. 

Keuring

Voor de aanvraag van de IVA-uitkering heeft de werknemer een verklaring van de bedrijfsarts nodig. In deze verklaring beschrijft de bedrijfsarts wat de ernst is van de klachten en of er nog behandelmogelijkheden zijn. De werknemer hoeft bij de WIA-aanvraag geen re-integratieverslag mee te sturen. Als er geen mogelijkheden tot re-integratie zijn, valt hier immers ook niets over te zeggen.

Nadat de werknemer de vervroegde IVA-uitkering heeft aangevraagd, volgt er – net als bij een reguliere WIA-aanvraag – een medische keuring van een arts van UWV. Oordeelt de keuringsarts dat de werknemer meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt is, dan krijgt de werknemer een IVA-uitkering toegewezen.