Winst uit onderneming

Behaalt u als ondernemer winst met uw onderneming, dan krijgt u te maken met de inkomstenbelasting. U geniet dan namelijk winst uit onderneming. De behaalde winst mag u verminderen met de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek en stakingsaftrek) en de MKB-winstvrijstelling. Bij het vaststellen van de jaarwinst houdt u rekening met goed koopmansgebruik. Over deze belastbare winst betaalt u belasting.

 

Is het fiscaal gunstig om vakantiedagen gespreid uit te betalen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 29-03-2023

Een werknemer die uit dienst treedt heeft nog 500 vakantie-uren over. Maakt het voor hem fiscaal uit als we die uren gespreid uitbetalen of in één keer?

Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of meewerkaftrek claimen?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 10-02-2023

Zal ik mijn meewerkende partner een meewerkbeloning geven of is het fiscaal voordeliger om de meewerkaftrek aan de hand van de door haar gewerkte uren te claimen in mijn...

Kunnen we de kosten van een website aftrekken?

Inkomstenbelasting (IB) | Publicatiedatum 31-01-2023

Voor onze onderneming hebben we een website laten bouwen. Kunnen we deze voor de onderneming gemaakte kosten aftrekken?

Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 27-02-2023

Wie inkomsten geniet, moet daar inkomstenbelasting over betalen. In deze toolbox zetten we de regels rond de aangifte inkomstenbelasting, heffingskortingen en aftrekposten...

Zo past u de ondernemersregelingen correct toe

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 22-02-2023

De overheid heeft een aantal fiscale aftrekmogelijkheden in het leven geroepen om ondernemen, investeren en innoveren te stimuleren. Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting...

In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum 18-01-2023

In box 3 van de inkomstenbelasting (IB) wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. In deze...

Slim investeren met uw onderneming doet u zo

Investeren Publicatiedatum 17-01-2023

Om uw onderneming te laten groeien en floreren, ontkomt u er niet aan om te investeren in bedrijfsmiddelen. Hierbij krijgt u te maken met een aantal belangrijke fiscale...

Zo werkt de belasting voor inkomsten en loon van de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 27-06-2022

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Waar op letten bij het doen van de aangifte IB over 2022?

Inkomstenbelasting (IB) 6 minuten | 21-03-2023

Sinds 1 maart kunt u uw vooringevulde aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2022 weer checken en waar nodig aanpassen en aanvullen. Ten opzi...

Alles wat u moet weten over goodwill

Bedrijfsoverdracht 5 minuten | 07-03-2023

De waarde van uw onderneming is natuurlijk belangrijk bij verkoop. Hierbij speelt goodwill vaak een aanzienlijke rol. Welke soorten goodwill...

Hoe werkt het ook alweer met de inkeerregeling?

Contact met de Belastingdienst 5 minuten | 07-03-2023

Ontdekt u dat u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend dan kunt u deze fout c.q. verzwegen inkomsten rechtzetten. Dit inkeren...

Fiscale innovatieregelingen

Innovatie Publicatiedatum 06-02-2023

Innovatie is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. De overheid probeert innovatie te stimuleren met verschillende fiscale regelingen. Welke regelingen zijn er...

Ondernemersaftrek voor de inkomstenbelasting 2023

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 16-01-2023

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u, als u aan het urencriterium (minstens 1.225 uur) voldoet, recht op toepassing van de ondernemersaftrek. Deze ondernemersaftrek...

Gebruik van investeringsaftrek 2023

Ondernemersaftrek Publicatiedatum 16-01-2023

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

Afbouw aftrekposten in de IB

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 16-01-2023

Het maximale aftrektarief in de IB is de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief...

Heeft u een vraag over Winst uit onderneming?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Winst uit onderneming?

Willem van Kasteren
Willem van Kasteren
Belastingadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie