Omzetstijging bij administratie- en accountantskantoren

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De omzet van administratie- en accountantskantoren liet een groei zien van 4,8%. Desondanks bleef deze omzetstijging achter bij andere branches in de zakelijke dienstverlening, blijkt uit kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4 juni 2019 | Door redactie

De omzetstijging van de zakelijke dienstverlening was ruim 1,5 procentpunt lager dan in de voorgaande drie kwartalen. Bij de architecten was de omzetstijging het sterkst met 9,7%, gevolgd door de uitzendbranche. De omzetstijging was daar met 7,6% bovengemiddeld, lager dan de 11% stijging die de uitzendbranche in de voorgaande twee kwartalen behaalde.

Ondernemersvertrouwen nog steeds positief

Uit het onderzoek van het CBS bleek ook dat het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners met een waarde van 13,0 ook voor het tweede kwartaal van 2019 positief blijft. Het is wel iets gedaald. Het ondernemersvertrouwen staat nu op het laagste niveau sinds eind 2016.

Omzetontwikkeling in het mkb

Uit ander recent onderzoek blijkt dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) in brede zin in 2018 goed geboerd heeft. De omzetontwikkeling (tool) steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. De winstgroei nam toe met 16%, iets meer dan de 15,5% van het jaar daarvoor.

Stijging personeelskosten

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de personeelskosten (e-learning) per saldo met ruim 9% stegen, tegenover de stijging van 8% in 2017. Dit was vooral het gevolg van hogere kosten voor sociale zekerheid. Op het gebied van personeelskosten was de stijging bij zakelijke dienstverleners relatief beperkt: circa 6%.

Groei van eigen vermogen

Uit het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' (pdf) bleek ook dat de solvabiliteit voor het mkb als geheel verbeterde, met ruim 43%. In 2018 viel vooral de sterke groei op van bijna 22% van het eigen vermogen in de bouw en van ongeveer 20% in de specialistische zakelijke dienstverlening.

Bijlagen bij dit bericht

Begroten omzet
E-learning | VideoCollege 32 minuten
Personeelskosten bewaken en bijsturen
E-learning | VideoCollege 13 minuten