Voor lang of kort boekjaar kiezen bij start bv 1 april?

24 juli 2019

Ik ben per 1 april 2019 een een bv begonnen. Zal ik dan voor een kort of lang boekjaar kiezen? Wat is fiscaal het voordeligste?

Een kort of lang boekjaar kan voorkomen in het jaar van oprichting. Als u de bv bijvoorbeeld op 1 april 2019 opricht, zijn er twee mogelijkheden: het eerste boekjaar van de bv omvat negen maanden en loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019. Er is dan sprake van een kort boekjaar.Of het eerste boekjaar van de bv omvat 21 maanden en loopt van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Dan is er sprake van een lang boekjaar.

Voor de jaren erna geldt (in de regel) dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar. De keuze voor een kort eerste boekjaar kan voordelig zijn als de bv grote investeringen moet doen. De hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt namelijk relatief lager indien er meer wordt geïnvesteerd. Zodoende kan het voordeliger zijn de investeringen te spreiden over twee jaar (het korte en het daarna volgende reguliere boekjaar) in plaats van één lang boekjaar. Een ander voordeel van een kort boekjaar is dat als u een winst van hoger dan € 200.000 verwacht, u toch zoveel mogelijk gebruik kunt maken van het verlaagde tarief van 19% (in plaats van 25%).

Een nadeel van een kort eerste boekjaar is dat u tweemaal jaarstukken moet opstellen en twee keer een aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Dit brengt voor u dus extra accountantskosten met zich mee. Ook kan een kort boekjaar nadelig zijn voor de mogelijkheden van een toekomstige verliesverrekening.

Verlies compenseren

Als de bv in enig jaar verlies maakt, kan dit verlies worden verrekend met de winsten van de zes komende jaren. Een kort eerste boekjaar verkort deze termijn. De termijn van zes jaar begint namelijk direct te lopen na afsluiting van het korte boekjaar (in uw geval 31 december 2019). In het geval van een lang boekjaar begint deze termijn in uw geval echter pas te lopen na 3 1 december 2020, waardoor de bv een jaar langer de tijd heeft een eventueel verlies te compenseren.