Eigen woning

Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. De belastbare inkomsten uit uw eigen woning bestaan uit de voordelen die u uit de woning geniet plus de eventuele voordelen uit uw kapitaalverzekering. Dit bedrag mag u verminderen met de aftrekbare kosten zoals de door u betaalde hypotheekrente.
Het voordeel uit uw eigen woning wordt bepaald aan de hand van het eigenwoningforfait. Om dit voordeel te bepalen is de WOZ-waarde van uw woning van belang. Uw gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van uw woning. U wordt daarvan door middel van een beschikking op de hoogte gesteld. Al naar gelang de vastgestelde waarde wordt er dan een percentage of bedrag aan gekoppeld. Het bijbehorende percentage moet u dan maal de WOZ-waarde doen. Het bedrag minus de kosten dat daar uitkomt, moet u bij uw inkomen tellen. Het percentage kan jaarlijks wel wijzigen waardoor de hoogte van uw eigenwoningforfait variabel is.

Uitgelicht

Stimuleren van de bouw van (tijdelijke) woningen

Om de bouw van (tijdelijke) woningen te stimuleren, stelt het kabinet met het Belastingplan 2020 voor om binnen de verhuurderheffing...

Nieuws
Door redactie Bestuur Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Percentage eigenwoningforfait voor 2020 wordt...

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2019: € 1.080.000) gaat het percentage voor het eigenwoningforfait...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

De WOZ-waarde speelt grote rol bij veel belastingen

Eigen woning 5 minuten | 27-05-2020

Ook dit jaar zult u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) weer op uw (digitale) deurmat hebben gevonden. Als eigenaar of gebruiker van ee...

Vraag en antwoord

Wat zijn de gevolgen van een hoge WOZ-waarde voor mijn eigen woning?
Voor wat betreft de lokale belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB) het meest bekend. Het te betalen bedrag aan OZB is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit geldt ook voor de afvalstoffenheffing/rioolheffing. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente en is afhankelijk... Lees het hele antwoord