Eigenwoningforfait in 2019 lager, maximale aftrek wordt 49%

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 gaat in 2019 met 0,05% dalen ten opzichte van 2018 en wordt dus 0,65%. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten van de eigen woning wordt ook weer lager en gaat naar 49%.

31 december 2018 | Door redactie

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000, moet in 2019 rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,65%. De hoogte van dit eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarden en de huren en de plannen van het kabinet (zie verderop). De WOZ-waarden voor 2019 zullen een stuk hoger zijn dan in 2018.

Maximale tarief voor kostenaftrek weer lager

Naast het optellen van het eigenwoningforfait bij het inkomen mag een eigenwoningeigenaar bepaalde kosten (tool) die hij maakt voor de eigen woning zoals de hypotheekrente in aftrek brengen op zijn inkomen. Het kabinet past in 2019 het maximale tarief voor deze aftrek aan door de aftrek jaar met 0,5% te verminderen. Per 2019 bedraagt het maximale tarief voor aftrek van de eigen woning 49%.

Eigenwoningforfait komende jaren nog lager

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% (in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling wordt volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen. Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 gaat het percentage dat nu nog op 0,70% staat in 2019 dus naar 0,65%, in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.080.000 (2019) blijft het percentage echter 2,35%.