Nog sneller beperking van hypotheekrenteaftrek?

Om € 6,5 miljard steun van het Europees herstelfonds te kunnen ontvangen waarmee het herstel van de economie kan worden aangepakt moet ons land ook concessies doen. Minister Hoekstra van Financiën denkt hierbij qua tegemoetkoming aan een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Voor wat hoort wat!

27 augustus 2020 | Door redactie

De afgelopen jaren is er al flink gesneden in de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning. Het is al begonnen in 2001 met de beperking dat de rente nog maar dertig jaar aftrekbaar is. Daarna heeft de bijleenregeling haar intrede gedaan en mag alleen de hypotheekrente worden afgetrokken als de eigenwoningschuld volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair wordt afgelost. En het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek is/wordt verlaagd van 52% naar 37,10 %. Dit zou eerst in stapjes van 0,5 % per jaar gebeuren. Maar In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 is besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek daarom met  3% per jaar omlaag. Vanaf 2023 is het maximale tarief van de aftrek dan 37,10%.

Hoge eigenwoningschulden doorn in het oog

De hoge eigenwoningschulden in Nederland zijn de Europese Commissie een doorn in het oog. Daar draagt de hypotheekrenteaftrek volgens de commissie flink aan bij. De commissie wil dan ook dat ons land dit systeem gaat hervormen.
Deze zomer bedong premier Rutte nog dat Europese landen om in aanmerking te komen voor steun van het Europees herstelfonds hun economie moeten hervormen. Minister Hoekstra heeft daarop aangedrongen op verdere beperkingen van de hypotheekrenteaftrek en de maximale hypotheek om voor de steun in aanmerking te komen, maar de VVD ziet dat niet zo zitten.

Hypotheekrenteaftrek moet afgeschaft worden

Uit ambtelijk onderzoek blijkt dat om ons belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren er 7 knelpunten uit de weg geruimd moeten worden. Een van de beleidsopties is het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Ook is geopperd om de eigen woning van box 1 naar box 3 over te dragen.

 

 

Bijlagen bij dit bericht