Asscher: meer over onderzoek WOR vóór zomer

7 maart 2016 | Door redactie

Het lukte minister Asscher van SZW niet om zijn belofte waar te maken om in 2015 onderzoek te doen naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In een Kamerbrief stelt hij nu dat bestaande onderzoeksmethoden niet goed genoeg zijn. Vóór de zomer wil hij aangeven hoe hij het onderzoek alsnog gaat uitvoeren.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geeft impliciet aan dat ze bij het ministerie op dit moment wel degelijk werken aan het onderzoek naar de naleving  van de WOR. Toch liet hij in zijn Kamerbrief weten dat er nog geen ‘overeenstemming is gevonden over een onderzoeksmethode waarvan de wetenschappelijke kwaliteit voldoende geborgd is’.

Nalevingsonderzoek twee jaar op rij uitgesteld

Met de Kamerbrief (pdf) reageert Asscher op de brief die de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) in december naar de Tweede Kamer stuurde met het verzoek om het nalevingsonderzoek alsnog uit te voeren. Gewoonlijk vindt dit onderzoek iedere drie jaar plaats. De laatste keer was in 2011. Helaas lukte het Asscher niet om dit in 2014 of 2015 uit te voeren.