Asscher verzuimt medezeggenschapsonderzoek

14 december 2015 | Door redactie

Minister Asscher van SZW houdt zich niet aan zijn belofte om onderzoek te doen naar de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoek vindt gewoonlijk elke drie jaar plaats. De laatste keer was in 2011.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beloofde dit jaar onderzoek te doen naar de naleving van de WOR, maar kwam die belofte niet na. Dat is voor het tweede jaar op rij. Omdat het laatste onderzoek naar de toepassing van de WOR dateert uit 2011, had het vervolgonderzoek eigenlijk in 2014 moeten plaatsvinden. Dit jaar zou op verzoek van de Tweede Kamer niet alleen werkgevers naar hun mening worden gevraagd over toepassing van de WOR, maar ook de werknemers.

Uitblijven onderzoek brengt naleving WOR in gevaar

In een brief (pdf) aan de Tweede kamer liet minister Asscher op 13 april 2015 nog weten dat hij het onderzoek dit jaar wilde houden en daarbij zou tegemoetkomen aan de wens om ook het standpunt van werknemers te horen. Volgens Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is het onderzoek nog niet aanbesteed en dat betekent dat het voorlopig nog op zich zal laten wachten. SOMz vreest dat het uitblijven van het onderzoek de naleving van de WOR in gevaar brengt.

Inhoud van het nalevingsonderzoek

In het nalevingsonderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:

  • de instellingsgraad van OR’en (hoeveel organisaties hebben een OR);
  • de structuur en het functioneren van de OR;
  • achtergronden bij naleving van de WOR;
  • andere vormen van werknemersparticipatie;

Zo liet het rapport met resultaten van het nalevingsonderzoek 2011 (pdf) zien dat 29% van de instellingsplichtige organisaties geen OR heeft, terwijl dat wel zou moeten. Van de organisaties met een OR heeft 43% een eigen raad en 28% deelt die met een andere vestiging via een centrale ondernemingsraad (COR).