Beroepstermijn van de OR geeft onduidelijkheid

20 november 2013 | Door redactie

Als uw OR niet tijdig beroep instelt tegen een besluit van de bestuurder, dan kan hij naar zijn kansen fluiten. De OR moet binnen een maand – nadat hij van het besluit op de hoogte is gesteld – zijn beroep indienen. Uit een rechtszaak blijkt dat als uw OR die termijn uit het oog verliest, de rechter uw beroep niet-ontvankelijk zal verklaren. In dat geval heeft de OR de beroepstermijn overschreden en wordt de zaak niet behandeld.

De OR van een instelling voor kunsteducatie had op 6 december 2012 een adviesverzoek van de bestuurder gekregen. Het ging erom dat de bestuurder een deel van het zogenoemde vrijetijdsaanbod, zoals cursussen, wilde stopzetten als gevolg van een subsidievermindering. Het advies van de OR was negatief, maar op 12 maart 2013 deelde de bestuurder mee aan de werknemers dat de organisatie het vrijetijdsaanbod toch zou beëindigen. Daardoor moesten de arbeidsovereenkomsten met de docenten worden opgezegd. De OR kreeg hierover op 29 mei nog een brief met nadere toelichting en op 30 mei beëindigde de bestuurder de arbeidsovereenkomsten van een aantal werknemers.

OR stelt beroep in bij de Ondernemingskamer

Op 21 juni 2013 tekende de OR beroep aan tegen het besluit van de bestuurder. Volgens de Ondernemingskamer (OK) was het besluit bekendgemaakt op 12 maart 2013. De OR had hiertegen beroep kunnen instellen, maar de beroepstermijn van een maand was verstreken. Het maakte geen verschil dat de contracten pas later werden beëindigd, want de brief van 29 mei was gebaseerd op het besluit van 12 maart. De OR had verwacht dat hij nog zou moeten adviseren over een verdere invulling van de ontslagen. De OK overwoog dit, maar vond dat deze nadere invulling al in april 2013 duidelijk was toen de exitgesprekken plaatsvonden. In beide gevallen was de beroepstermijn van de OR verstreken en de OK oordeelde dat de OR niet-ontvankelijk was in zijn verzoeken.

Recht op beroep staat in artikel 26 WOR

In het bericht ‘Te laat beroepschrift is soms geen probleem’ heeft u al kunnen lezen dat het in het geval van een weekend aan het eind van de beroepstermijn, de termijn wordt verlengd tot de eerste dag na het weekend. Uw beroepsrecht staat beschreven in artikel 26 WOR (Wet op de ondernemingsraden).
Ondernemingskamer Amsterdam, 31 juli 2013, ECLI (verkort): 2832