De CBM maakt haar agenda voor 2013 openbaar

7 januari 2013 | Door redactie

Op 31 december 2012 hield het GBIO officieel op te bestaan. Een groot deel van de taken ter bevordering van medezeggenschap zijn overgenomen door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) die onderdeel is van de SER. Hoewel het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden nog geen feit is, gaat de SER wel alvast aan de slag met de nieuwe plannen voor onder meer wijziging van het OR-scholingssysteem.

De SER startte in de eerste helft van 2012 al met de oprichting van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) die per 1 juni 2012 officieel van start is gegaan. Deze commissie heeft als taak de kwaliteit van de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door richtbedragen voor kwalitatief goede scholing en vorming van ondernemingsraadsleden vast te stellen. In het ‘taken- en werkprogramma CBM 2013’ (pdf) leest u precies terug wat de CBM het komende jaar op de agenda heeft staan om de kwaliteit van (scholing van) medezeggenschap te bevorderen.

Wetsvoorstel wijziging WOR niet per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 moest een nieuw systeem in werking treden voor scholing en vorming van OR-leden. Om dit nieuwe scholingssysteem te ondersteunen, moet onder meer de Wet op ondernemingsraden (WOR) worden aangepast. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, zou daarom nog vóór het einde van het jaar moeten worden aangenomen. Dat dit niet meer haalbaar was, las u al in het bericht ‘WOR-wijziging per 1 januari 2013 uitgesteld’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil er wel voor zorgen dat het wetsvoorstel alsnog zo snel mogelijk in werking treedt.