De OR bevordert de inspraak van werknemers

6 december 2013 | Door redactie

Werknemers hebben via de OR inspraak in de organisatie. Maar werknemers moeten ook zoveel mogelijk de kans krijgen om hun stem direct te laten horen. Volgens artikel 28 lid 2 Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het de taak van uw OR om zich hiervoor in te spannen.

De WOR geeft uw OR een aantal speciale stimuleringstaken in artikel 28 WOR. In lid 2 komt het bevorderen van de inspraak van de werknemers in de organisatie aan bod. Alleen inspraak via de OR is dus niet voldoende, het is ook de bedoeling dat u op zoek gaat naar andere vormen van medezeggenschap. Volgens de WOR moet u daarbij specifiek aandacht besteden aan het werkoverleg, het overdragen van de bevoegdheden binnen de organisatie en de betrokkenheid van de werknemers bij de manier waarop het werk in hun eigen afdeling wordt geregeld. 

Instemmingsrecht bij wijzigingen over het werkoverleg

Uw OR kan gebruikmaken van het instemmings- en adviesrecht om de inspraak van de werknemers te bevorderen. Artikel 25 lid 1e WOR geeft u bijvoorbeeld adviesrecht als er wijzigingen zijn van de verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie. Ook op het gebied van het werkoverleg heeft u een belangrijke stem. Dat staat namelijk beschreven in artikel 27 lid 1i WOR en daarmee is uw instemmingsrecht van toepassing als de bestuurder regelingen over het werkoverleg wil invoeren, wijzigen of intrekken.

Kaart verbeteringen aan bij de bestuurder

Verder zult u zich naar vermogen moeten inspannen om de inspraak van de werknemers te bevorderen. Inventariseer daarom de mogelijkheden die de werknemers nu hebben en kijk of u of de werknemers daarin verbeteringen zien om bij de bestuurder aan te kaarten.