Eerste Kamer akkoord met wijziging van de WOR

26 juni 2013 | Door redactie

De Eerste Kamer is op 25 juni 2013 definitief akkoord gegaan met de voorgestelde wetswijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De behandeling van dit wetsvoorstel moest eind vorig jaar al zijn afgerond, omdat de wijzigingen moesten ingaan per 1 januari 2013. In het wetsvoorstel stond de hervorming van het financieringssysteem van OR-scholing centraal.

Nu de Eerste Kamer akkoord is, wordt de WOR op een aantal fundamentele onderdelen aangepast. De belangrijkste wijzigingen van de WOR zijn:

  • Artikel 8: lid 1 wijzigt. OR’en hoeven geen kopie meer van het OR-reglement of -jaarverslag naar de bedrijfscommissie te sturen.
  • Artikel 22: krijgt een nieuw lid. Daarmee wordt expliciet benadrukt dat de kosten van scholing en vorming – zoals bedoeld in artikel 18 lid 2 – voor rekening komen van de bestuurder.
  • Artikel 31: krijgt een nieuw lid. OR’en in internationale concerns krijgen recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen binnen het concern.
  • Artikel 36: lid 3 en 4 komen te vervallen. De verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie in geval van een conflict met de bestuurder komt daarmee te vervallen.

Akkoord voor afschaffen handtekeningplicht

Met het aannemen van het wetsvoorstel is de Eerste Kamer automatisch akkoord gegaan met het amendement van D66. Met dit aanvullende wetsvoorstel wilde D66 de handtekeningenplicht afschaffen voor werknemers die zich kandidaatstellen voor OR-verkiezingen. Over dit amendement is het laatste woord echter nog niet gesproken. Zo heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gevraagd om zich te buigen over de afschaffing van de handtekeningenplicht.

Actuele wettekst van de Wet op de ondernemingsraden

De wijziging van de WOR is officieel definitief als deze is gepubliceerd in de Staatscourant. Zodra dat is gebeurd, vindt u de meest actuele wettekst van de WOR onder het tabblad ‘Vakkennis’ op deze portal van OR Rendement.