Eerste Kamer stelt vragen bij wijziging WOR

26 april 2013 | Door redactie

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) laat nog even op zich wachten. Het amendement over het afschaffen van de handtekeningenplicht roept namelijk vragen op bij de Eerste Kamer. Hierdoor ontstaan verschillen tussen verkiesbare werknemers en komen werknemers misschien wel te makkelijk in aanmerking voor ontslagbescherming. De Eerste Kamer heeft daarom vragen gesteld aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer behandelt de het wetsvoorstel voor de wijziging van de WOR en het bijbehorende amendement van D66. Dat het wetsvoorstel niet direct als hamerstuk aan de Eerste Kamer is voorgelegd, heeft mede te maken met de brief (pdf) die Stichting van de Arbeid heeft gestuurd met grote bezwaren tegen het amendement.

Makkelijke ontslagbescherming en oneerlijke verschillen

Uit het verslag (pdf) van de Vaste Commissie SZW blijkt dat er verschillende vragen zijn over het amendement. Zo zou het voor werknemers met persoonlijke belangen eenvoudiger worden om in de OR te komen en zo ontslagbescherming te genieten. Verder ontstaan er verschillen tussen de verkiesbare werknemers. Voor vakbondsleden blijft het voordrachtsprincipe gelden terwijl er voor niet-vakbondsleden juist een drempel verdwijnt. Daarmee vervalt ook het draagvlak dat een OR-kandidaat onder zijn collega’s moest verwerven.
De Vaste Commissie heeft vragen over deze aandachtspunten gesteld aan minister Asscher van SZW en wacht zijn antwoord af.

Tweede Kamer stemde voor wijziging WOR

Op 14 februari 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de WOR. De Tweede Kamer ging daarbij ook akkoord met het amendement van D66 om de handtekeningenplicht af te schaffen. Hierover heeft u kunnen lezen in de berichten ‘Tweede Kamer akkoord met wijziging WOR’ en ‘Afschaffing handtekeningenplicht OR-kandidaten’.