Extra rechten voor medezeggenschap onderwijs

17 juni 2013 | Door redactie

De medezeggenschap binnen het onderwijs ziet binnenkort mogelijk een uitbreiding van haar rechten tegemoet. De Tweede Kamer nam kortgeleden namelijk een motie aan over de wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan krijgen raden in het onderwijs onder meer recht op rechtsbijstand en directe toegang tot het scholingsbudget van de raad.

De partijen SP, CDA, PvdA en D66 hebben onlangs een motie ingediend bij de Tweede Kamer voor wijziging van de WMS. De WMS moet net als de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de medezeggenschap ondersteunen en versterken, maar is speciaal opgezet voor de onderwijssector. De motie – waarmee de Tweede Kamer op 4 juni akkoord ging – bevat de volgende wijzigingen:

  • recht op rechtsbijstand;
  • verbetering van het oplossen van nalevingsgeschillen;
  • mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;
  • scholingsbudget rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.

Rechtsbijstand en nalevingsgeschillen

Het recht op rechtsbijstand moet medezeggenschapsraden in het onderwijs de mogelijkheid bieden om juridische hulp in te schakelen als daartoe noodzaak is. Het verbeteren van nalevingsgeschillen moet vooral worden gerealiseerd door het kunnen onderbrengen van een geschil bij (nieuwe) laagdrempelige geschillencommissies.

Terugdraaien van instemmingsplichtig besluit

Verder kunnen medezeggenschapsraden in het onderwijs straks makkelijker de nietigheid inroepen van bestuursbesluiten waarbij het instemmingsrecht niet is gevolgd. Ook gaat het scholingsbudget voor leden – na goedkeuring van de motie door de Eerste Kamer – rechtstreeks naar de medezeggenschapsraden. Zij hoeven straks dus geen toestemming meer te vragen aan het bestuur voor scholing en vorming van de raadsleden.