Geef externe deskundige duidelijke opdracht

22 augustus 2022 | Door redactie

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.

Maakt de ondernemingsraad (OR) gebruik van het recht zoals vastgelegd in artikel 16 WOR, dan is het belangrijk dat de deskundige ook een duidelijke opdracht krijgt. Voordat de OR een externe deskundige inschakelt, moeten de OR-leden dus eerst in onderling overleg een concrete en heldere vraag formuleren.

Hoe specifieker de opdracht, hoe makkelijker de vergelijking

Hoe duidelijker de OR het probleem of de specifieke situatie beschrijft en aangeeft wat de OR van de deskundige verwacht, hoe beter de deskundige kan inschatten in hoeverre en op welke manier hij de OR daarbij van dienst kan zijn. Door exact dezelfde opdracht aan verschillende deskundigen voor te leggen, is het voor de OR makkelijker om verschillende offertes met elkaar te vergelijken en een deskundige te kiezen.

Neem ook referenties mee in selectieproces

De OR doet er goed aan om ook referenties op te vragen van de geselecteerde deskundigen en deze daadwerkelijk na te trekken. Een OR die eerder heeft samengewerkt met de deskundige kan de OR veel informatie geven over hoe de samenwerking verliep; wat de positieve en negatieve ervaringen waren met de betreffende deskundige. Ook die kan de OR laten meewegen in de uiteindelijke keuze.

Bestuurder informeren over kosten

De kosten voor het inhuren van een externe deskundige komen voor rekening van de bestuurder. Voorwaarde is wel dat de OR de bestuurder vooraf over de te verwachten kosten informeert (artikel 22, lid 2 WOR). De bestuurder en OR kunnen vooraf een budget afspreken voor het inhuren van deskundigen, maar dat is niet aan te raden. Het is tenslotte lastig te voorspellen in hoeverre de OR het komende jaar behoefte heeft aan het raadplegen van externe deskundigen. De OR kan het afgesproken OR-budget alleen overschrijden als de bestuurder hier toestemming voor geeft.

Meer informatie over het instemmingsrecht vindt u in de toolbox Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen.

Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.

Meer informatie over het initiatiefrecht vindt u in de toolbox In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen.

Meer informatie over het informatierecht van de OR vindt u in de toolbox Zo gebruikt u het informatierecht optimaal.