Geef externe deskundige duidelijke opdracht

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.

11 september 2017 | Door redactie

Maakt de ondernemingsraad (OR) gebruik van het recht zoals vastgelegd in artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), dan is het belangrijk dat de deskundige ook een duidelijke opdracht krijgt. Voordat de OR de deskundige inschakelt, moeten de OR-leden dus eerst in onderling overleg een concrete en heldere vraag formuleren.

Hoe specifieker de opdracht, hoe makkelijker de vergelijking

Hoe duidelijker de OR het probleem of de specifieke situatie beschrijft en aangeeft wat de OR van de deskundige verwacht, hoe beter de deskundige kan inschatten in hoeverre en op welke manier hij de OR daarbij van dienst kan zijn. Door exact dezelfde opdracht aan verschillende deskundigen voor te leggen, is het voor de OR makkelijker om verschillende offertes met elkaar te vergelijken en een deskundige te kiezen.

Neem ook referenties mee in selectieproces

Een slimme OR vraagt ook referenties op van de geselecteerde deskundigen en trekt deze daadwerkelijk na. Een OR die al heeft samengewerkt met de deskundige kan veel informatie geven over de plus- en minpunten van de samenwerking. Ook die kan de OR laten meewegen in de uiteindelijke keuze voor een deskundige.

Meer informatie over het instemmingsrecht vindt u in de toolbox Regel het instemmingsrecht van de OR in acht stappen.

Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.