Geen aanpassing WOR vanwege private equity-overnames

16 juli 2018 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het niet nodig om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan te passen vanwege private equity-overnames. Dat laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Nijboer en voormalig Tweede Kamerlid De Groot dienden een initiatief in, waarin zij onder andere voorstelden om de positie van de OR bij een private equity-overname te versterken. De OR zou meer inzicht moeten krijgen in de financiering van de overname en zou moeten kunnen controleren of de bestuurder de inhoud van het OR-advies (tools) overneemt. Private equity-partijen zijn investeringsfondsen die geld ophalen bij beleggers en dat investeren in niet-beursgenoteerde organisaties.

WOR biedt OR voldoende bevoegdheden bij overname

Naar aanleiding van het initiatief is onderzoek uitgevoerd naar de – volgens de initiatiefnemers – excessieve gevolgen van private equity-overnames. Uit dat onderzoek bleek niet dat er nadelen ontstaan voor werknemers. Toch is het goed als de OR de belangen van de achterban zo goed mogelijk behartigt bij een overname. De minister van SZW is het eens met de geraadpleegde deskundigen dat de WOR de OR voldoende bevoegdheden (tool) biedt om deze taak goed te vervullen. In de WOR is het informatierecht (tool) tenslotte geregeld.

OR kent niet altijd zijn rechten bij overname

Uit het onderzoek blijkt wel  dat ondernemingsraden niet altijd al hun rechten kennen. Daarom wil de minister samen met medezeggenschapsdeskundigen en de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad (SER) ondernemingsraden informeren over hun mogelijkheden. Daarbij denkt de minister aan het recht om een externe deskundige in te mogen schakelen (artikel 16 WOR), het benadrukken van het belang van een goede samenwerking tussen OR, bestuurder en raad van commissarissen en het onder de aandacht brengen van initiatieven van organisaties die onderdeel uitmaken van de private equity-sector. Zo bracht de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) een handreiking (pdf) uit voor ondernemingsraden.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten