Inspireer de achterban met uw OR-jaarverslag

24 januari 2014 | Door redactie

Elk jaar moet uw OR een OR-jaarverslag opstellen en publiceren. Zie dit niet als een administratieve verplichting, maar probeer de kansen te benutten die het jaarverslag biedt. Zo is het jaarverslag een mooi moment om uw achterban te laten weten wat u allemaal heeft bereikt in het afgelopen jaar. Maar door zijn eigen functioneren onder de loep te nemen, kan de OR er zelf ook wat opsteken.

In artikel 14 lid 2h WOR (Wet op de ondernemingsraden) staat beschreven dat uw OR zijn voorschriften rondom het OR-jaarverslag moet opnemen in het OR-reglement. Maar hoe u dat dan precies moet aanpakken, staat nergens vermeld. Jaarverslagen van OR’en verschillen dan ook flink qua vorm en inhoud: van twee A4-tjes tot een volledige scriptie en van een kleurig geheel tot een verslag in zwart-wit. Het is dus belangrijk om goed stil te staan bij de vorm en inhoud die u het OR-jaarverslag wilt meegeven.

Noem de overwinningen van de OR in het OR-jaarverslag

Wilt u de achterban inspireren, dan is het slim om vooral de onderwerpen te benoemen die uw achterban aanspreken. Noem uw overwinningen en loop niet het adviestraject stap voor stap af. Voordat u begint, is het goed om te bedenken wie er precies aan het OR-jaarverslag meewerken. Vaak speelt de secretaris een grote rol bij de totstandkoming van het verslag, maar wie helpen er verder aan mee? In het geval van een grote OR is het bijvoorbeeld niet handig om iedereen mee te laten schrijven. Dan kan het instellen van een commissie uitkomst bieden. Komen er lastige onderwerpen aan bod, dan kunt u een expert inschakelen of misschien besteedt u de opmaak en vormgeving van een groter OR-jaarverslag wel uit. Voor elke OR zijn de keuzes weer anders!