Maakt uw OR zich zorgen over het milieu?

20 december 2013 | Door redactie

Uw OR heeft een flinke invloed op het milieubeleid van de organisatie. Dit is niet alleen vastgelegd in het adviesrecht, maar de Wet op de ondernemingsraden (WOR) noemt de zorg voor het milieu ook onder de speciale taken van de OR. De VGWM-commissie kan zich ervoor inspannen om het milieu zowel bij de bestuurder als bij de werknemers onder de aandacht te brengen.

Artikel 28 lid 4 WOR wijst de OR op zijn speciale taak bij de zorg voor het milieu. Als de bestuurder beleidsmatige, organisatorische of administratieve maatregelen wil treffen of wijzigingen wil aanbrengen, dan wordt er van de OR verwacht dat hij de zorg voor het milieu goed in zijn achterhoofd houdt. Hierbij moet de bestuurder de OR ook om advies vragen (artikel 25 lid 1l WOR).

VGWM-commissie zet de zorg voor het milieu op de kaart

Niet alleen de bestuurder is belangrijk bij het naleven van de milieuvoorschriften, ook de werknemers spelen een belangrijke rol. De commissie voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) kan een belangrijk rol spelen bij het op de kaart zetten voor dit onderwerp. Zorg eerst voor een heldere visie vanuit de OR op het milieu en onderzoek de milieubelasting van uw organisatie. Inventariseer natuurlijk ook de mening van uw achterban en kies uiteindelijk een onderdeel waarop u zich wilt richten.

Hulp bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Op de website van MVO Nederland vindt u een hoop informatie om mee aan de slag te gaan. Kijk daar eens naar het stappenplan om te besparen op energie of doe ideeën op met behulp van de tools die worden aangeboden over onder andere duurzame kantoren en energiebesparing. Deze maatregelen dragen niet alleen bij aan een betere zorg voor het milieu, maar de bestuurder kan er ook geld mee besparen en een goed imago voor de organisatie is ook nooit weg!