Mening over WOR-wijziging met overheid delen

19 februari 2015 | Door redactie

Binnenkort komen er twee nieuwe wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR): de OR moet meer invloed krijgen op de beloningsverhoudingen en op het pensioen. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben hiervoor een concept wetsvoorstel gemaakt. In een internetconsultatie die loopt tot 17 maart 2015 krijgt iedereen de kans om zijn mening erover te geven: dus ook OR-leden zelf.

Vanaf 17 februari 2015 tot en met 17 maart 2015 mag iedereen zijn mening geven via een internetconsultatie over de wijziging van de WOR op het gebied van de beloningsverhoudingen en het instemmingsrecht bij het pensioen. De mening van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het instemmingsrecht bij pensioen is bekend, maar de overheid is ook benieuwd naar de mening van andere betrokken partijen, zoals de OR. In het Concept wetsvoorstel wijziging van de WOR (pdf) vindt uw OR de geplande wijzigingen en de toelichting daarop op een rij.

Openheid over beloningsverhoudingen

Uit het concept wetsvoorstel blijkt dat er een jaarlijks verplicht gesprek moet komen tussen de bestuurder en de OR over de beloningsverhoudingen in de organisatie. Het is de bedoeling dat er daardoor meer openheid over ontstaat en door de verplichting hoeft de OR dit gevoelige onderwerp niet meer zelf ter sprake te brengen. De verplichting gaat gelden voor organisaties met minimaal 100 werknemers.

Instemmingsrecht OR bij pensioen wordt duidelijker

In het tweede deel van het wetvoorstel komt het instemmingsrecht van de OR bij pensioen aan bod. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het instemmingsrecht zowel bij een pensioenfonds, verzekeraar als premiepensioeninstelling (ppi) van toepassing is. De oorspronkelijke tekst uit artikel 27 lid 7 WOR komt te vervallen. In plaats daarvan komt er te staan dat het instemmingsrecht ook van toepassing is als de bestuurder het pensioen wil onderbrengen bij een pensioeninstelling of verzekeraar buiten Nederland.

Wat vindt de OR van een verplicht gesprek over de beloningsverhoudingen?

In de berichten ‘Nieuw adviesrecht OR bij beloning in de maak’ en ‘WOR-wijziging pensioen in wetsvoorstel 2015’ heeft u al eerder kunnen lezen over de plannen om de WOR op bovenstaande punten te wijzigen. Wat vindt u van de verplichting om jaarlijks met de bestuurder  te spreken over de beloningsverhoudingen? Deel uw mening en ontdek hoe andere OR-leden erover denken door de poll hieronder in te vullen.