Met uw geschil naar de bedrijfscommissie

11 juni 2012 | Door redactie

Zijn uw OR en de bestuurder het niet eens over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), dan is het mogelijk om bemiddeling aan te vragen bij de bedrijfscommissie. Uit de jaarverslagen van de bedrijfscommissies blijkt dat bij de geschillen vaak een gebrek aan vertrouwen meespeelt tussen OR en bestuurder en dat er onvoldoende communicatie is.

De oprichting van de bedrijfscommissies Markt I (profitsector) en Markt II (non-profitsector) vond plaats in 2010. Markt I en Markt II zijn samenvoegingen van (de voormalige) 23 bedrijfscommissies voor de marktsector. Nu hebben de commissies Markt I en Markt II hun eerste jaarverslagen uitgebracht over de periode 2010-2011. Hieruit blijkt dat de bedrijfscommissies samen 85 verzoeken tot bemiddeling ontvingen, waarbij een bemiddelingsverzoek gemiddeld binnen drie maanden werd afgerond.

OR krijgt geen instemmings- of adviesrecht

De geschillen gingen meestal over het niet krijgen van instemmings- of adviesrecht, verkiezingen en bedrijfsregelingen. In de jaarverslagen valt te lezen over de samenstelling en werkwijze van de commissies en in de bijlage vindt u een samenvatting van de ontvangen bemiddelingsaanvragen (anoniem weergegeven) en het bijbehorende advies. De adviezen van de bedrijfscommissie Overheid vindt u terug op hun eigen website.

Bedrijfscommissie is vraagbaak voor OR

De bedrijfscommissies bemiddelen en adviseren bij geschillen over de toepassing van de WOR, maar daarnaast dient de bedrijfscommissie ook als vraagbaak voor de ondernemingsraden en de bestuurder. Ten slotte speelt de bedrijfscommissie een rol bij het registreren van nieuwe ondernemingsraden en het archiveren van de voorlopige en definitieve reglementen.