Minder geld voor scholing werknemers en OR

26 september 2013 | Door redactie

Het scholingsbudget voor OR’en staat onder druk, maar werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW geven aan dat bestuurders het belang van een OR niet uit het oog heeft verloren. Wel zouden werkgevers het budget effectiever proberen te besteden.

De afgelopen tijd is de indruk ontstaan dat OR’en minder scholing zouden krijgen. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren hierop door aan te geven dat niet alleen het scholingsbudget voor de OR, maar het scholingsbudget voor de hele organisatie onder druk staat als gevolg voor de crisis. Werkgevers moeten dus kritischer kijken naar de uitgaven op het gebied van scholing en daarbij wordt nu beter gelet op efficiëntie en effectiviteit van cursussen of opleidingen.

Recht op scholing staat in de WOR

De druk op het scholingsbudget lijkt niet alleen door de crisis te komen, maar ook door de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waarmee het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) in 2013 is komen te vervallen. Het GBIO leverde subsidie op de scholingskosten voor de OR en werd gefinancierd uit de WOR-heffing die werkgevers jaarlijks betaalden. Het recht op een bepaald aantal dagen scholing is nog steeds wettelijk vastgelegd (artikel 18 WOR). De werkgeversorganisaties wijzen er ook op dat de Sociaal-Economische Raad (SER) richtbedragen voor die scholing heeft opgesteld.

Kritisch kijken naar scholingsuitgaven

De werkgeversorganisaties geven dus aan kritisch te moeten kijken naar de scholingsuitgaven. Een training van meerdere dagen op de hei zal nu minder vaak voorkomen dan een cursus van een halve dag op het werk. Heeft uw OR een conflict met de bestuurder over het scholingsrecht, leg dit dan voor aan de scholingskamer van de bedrijfscommissies.
Hoe staat het met de scholing van uw OR? Volgt u dit jaar meer of minder training dan in 2012? U kunt uw ervaring delen door de poll hiernaast in te vullen!