Ministerie van SZW publiceert onderzoek over naleving WOR

18 oktober 2017 | Door redactie

Het ministerie van SZW heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 67% van de organisaties die verplicht zijn om een OR te hebben, heeft er ook daadwerkelijk één. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport.

Het ministerie van SZW heeft voor het laatst in 2011 onderzoek gedaan naar de naleving van de WOR. Het aantal organisaties met vijftig werknemers of meer dat een OR heeft, ligt op 67%. Dat is 4% minder dan in 2011 terwijl deze organisaties volgens artikel 2 lid 1 WOR wettelijk verplicht zijn om een OR op te richten. Met name in de handel, horeca en reparatie, transport en bouwnijverheid ontbreekt de OR bij organisaties die dat wettelijk verplicht zijn.  Redenen voor het niet instellen van een OR zijn onder andere de economische crisis, kosten voor het instellen van medezeggenschap en de toename van flexibele arbeidsovereenkomsten.

OR heeft meerwaarde als extra informatiekanaal

In het onderzoek is niet alleen aandacht voor de naleving van de WOR, maar ook voor het functioneren van ondernemingsraden, de invloed van de raden en de waardering van medezeggenschap. Hieronder vindt u het opvallendste aspect per onderwerp:

  • Functioneren: het aantal zetels dat een OR volgens artikel 6 WOR heeft, wijkt in meer dan de helft van de gevallen af. Een kwart van de werkgevers heeft aangegeven dat één of meerdere zetels niet gevuld zijn.
  • Invloed: Werkgevers en werknemers vinden dat de OR onder andere meerwaarde heeft als: extra informatiekanaal, middel om draagvlak voor beleid te creëren, extra controleurs op kwaliteit en volledigheid van besluiten, sparringpartner bij beleids- en organisatieontwikkelingen en aanspreekpunt en onderhandelaar voor de belangen van werknemers.
  • Waardering: werkgevers én werknemers beoordelen de kwaliteit van overleg voldoende tot ruim voldoende.

In de komende periode leest u meer over de resultaten van het onderzoek op onze website en in het vakblad  OR Rendement