Nieuwe richtbedragen voor OR-cursus in 2013

24 oktober 2012 | Door redactie

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen bekend gemaakt voor OR-cursussen in 2013. Het richtbedrag voor een open-inschrijvingcursus komt neer op € 180 netto per dagdeel per OR-lid. Voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is het richtbedrag vastgesteld op € 1.094 netto per dagdeel. Zo krijgen werkgevers en werknemers een beeld van wat redelijke kosten zijn voor goede scholing.

Door de afschaffing van de WOR-heffing per 1 januari 2013 komt ook de GBIO-subsidie op erkende OR-trainingen te vervallen. Daarom moeten werkgevers de kosten voor OR-scholing straks volledig betalen aan de opleidingsinstanties. De SER heeft de richtbedragen voor 2013 gebaseerd op de gemiddelde tarieven die werden aangehouden door GBIO-erkende scholingsinstituten in 2012. De bedoeling hiervan is om de werkgevers en werknemers te voorzien van een richtlijn voor de kosten van kwalitatief goede scholing voor de OR. Let op, er is geen sprake van een wettelijke norm.

OR maatwerkcursus en open-inschrijvingcursus

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus is vastgesteld op € 1.094 per dagdeel (inclusief voorbereiding en nazorg). Dit is een algemeen vormende training voor de gehele OR en duurt één of enkele dagen. Bij grotere groepen – meestal gaat het om meer dan 13 personen – wordt er met twee trainers gewerkt en dan verdubbelt het richtbedrag. Bij een open-inschrijvingcursus is er sprake van een vast programma waar OR-leden zich individueel voor kunnen opgeven. Hiervoor is het richtbedrag € 180 per dagdeel per OR-lid.

Bestuurder moet scholingskosten vergoeden

De werkgever heeft de plicht om de scholingskosten die redelijk en noodzakelijk zijn voor de OR-leden te vergoeden. Leden van de ondernemingsraad hebben in ieder geval recht op vijf scholingsdagen volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar onderling mogen de bestuurder en de OR-leden een ander aantal afspreken.
Het vaststellen van de richtbedragen is onderdeel van de aankomende wijziging van de WOR. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2013. Het huidige systeem van gesubsidieerde scholing en vorming van OR-leden via een door de ondernemers te betalen heffing, komt dan te vervallen. U leest meer over de geplande wijzigingen van de WOR in het bericht ‘Aanpassing WOR door nieuw scholingssysteem’.