Opmars topbeloning vraagt om invloed van OR

8 september 2016 | Door redactie

Topsalarissen in het bedrijfsleven stegen vorig jaar met gemiddeld 4,25%. Een akkoord op het onlangs ingediende wetsvoorstel voor uitbreiding van bevoegdheden van de ondernemingsraad bij topsalarissen lijkt welkom.

Minister Asscher (SZW) diende op 16 juni het wetsvoorstel in dat de ondernemingsraad bevoegdheden geeft om invloed uit te oefenen op topsalarissen van bestuurders. Het lijkt op het juiste moment ingediend: minister Dijsselbloem van Financiën roept het bedrijfsleven nu op om stijging van topinkomens te matigen. De gemiddelde stijging van 4,25% staat niet in verhouding tot de loonindexatie van de gemiddelde werknemer (1,4%).

Informatierecht en overlegplicht ondernemingsraad

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel (pdf), krijgt de OR naast het bestaande informatierecht een overlegplicht rond topsalarissen. In artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) komt te staan dat de OR jaarlijks met de bestuurder de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van verschillende groepen in de organisatie moet bespreken. Het gaat om organisaties waar minimaal 100 werknemers in dienst zijn.

Ondernemingsraad heeft nu al informatierecht bij beloning

De ondernemingsraad heeft via artikel 31d WOR nu al informatierecht over de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaarden van verschillende groepen werknemers (ook bestuurders) als de organisatie 100 werknemers of meer telt. Ook heeft de ondernemingsraad informatierecht over wijzigingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningsverhoudingen tussen functiegroepen.

Abonnees van OR Rendement lezen in het septembernummer over het informatierecht van de ondernemingsraad met betrekking tot topbeloningen en beloningsverschillen.